diumenge, 3 de febrer del 2013

La comunicació en els centres: amb les famílies i mestres

Com a futurs docents de segle XXI som conscients de la imperiosa necessitat de mantenir una estreta comunicació amb els pares, per tal de poder oferir una educació de qualitat i adaptada a les necessitats de cada infants, ja que no hem d’oblidar que cada nen és diferents, ergo cada família també ho és, de manera que establim uns bons vincles comunicatius entre ambdues institucions, basada en el respecte i la confiança mútua, podrem col·laborar i fins i tot establir pautes comunes. Així doncs, hem de ser conscients que els que més els interessa als pares no són les seves notes, com es comporta o si ha avançat en les tables de multiplicar. El més important per ells és si el nen està be, si és feliç en l'escola, si ens l'estimem i ens preocupem per ell, pel seu benestar i pel seu desenvolupament.

Per aconseguir aquesta comunicació fluida, seria bo realitzar tota una sèrie de encontres diversificats per tal de donar oportunitat a una interacció diversa, tal i com reunions individuals (inicials, de seguiment i avaluatives), reunions de grup, trobades informals, xerrades en les quals es tractés els temes que els interessa o els preocupa, encontres de caire més informals... Una vegada establerta el tipus d’encontres que es tindria amb els pares, hauríem de reflexionar la millor manera per fer-ho amb ells. Una bona manera de transmetre la informació i donar-los l’oportunitat de veure-ho amb els seus propis ulls, son les Tecnologies de la informació i la comunicació, les quals ens obrin un ampli ventall de possibilitats. Així doncs, algunes propostes de comunicació emprant les TIC amb les famílies serien les següents:
  •   Fer una reunió del grup de pares d’avaluació en la qual siguin els propis infants que amb la pissarra digital els mostrin vídeos i els vagin explicant que han realitzat, els dibuixos que han fet, les cançons que han cantat, explicant-ho a mesura que les famílies ho podem veure. D’aquesta manera podran comprovar l’elevat grau de competència dels seus fills tant en les aules com a l’hora d'exposar davant un grup nombre de persones.
  • Des de les llars, veure els pares i els fills el bloc d'aula  explicar que han fet en classe i compartir els seus dubtes, passant una estona d’oci conjunta molt agradable. D’aquesta manera, ajudem als infants a treballar la seva memòria i la seva expressió, ja que en ocasions quan son més petits s’encallen amb les paraules i veure’s li ajudarà a recordar i ho podrà compartir amb les persones més importants, la seva família.
  • Quan algun nen ha presentat alguns dificultat específica en algun camp en concret i s’han realitzat reunions per tractar el tema, mostrar fragments d'activitat del nen (produccions del nen, la realització d'alguna activitat, alguna actitud del nen en concret) permetrà il·lustrar aquesta conducta, per explicar-la amb major claredat o per tal d'ajudar a tranquil·litzar als pares.

Pel que fa a la comunicació amb els mestres, som conscients que la clau de l’èxit és el treball en grup,ja que d'aquesta manera sorgirà un procés molt més enriquidor i ens sentirem molt més acompanyats en la nostra tasca professional. Així doncs les  xerrades, planificació, aspectes que ens preocupen, compartir, formar-nos en grup, treballar des de la llar i mantenir-nos en contacte... són elements fonamentals molt adequats per a la realització grupal d’aquests, que emprant les tecnologies ens resultarà molt més senzill a l’hora que ens permetrà l’ús de tot un gran ventall de recursos com el treball a través de “Google doc.x”, usar vídeos, audios, Skype, recursos on-line... Internet és tota una caixa de sorpreses per descobrir.

No obstant, per poder dur a terme aquest tipus de comunicació, és obvi que es necessiten tota una sèrie de recursos, tal i com Internet en les aules, ordinadors o tablets, pissarres digitals,etc. Encara que personalment penso que aquesta disposició de recursos no és lúnic obstacle per ta que s’emprin les TIC, ja que ens trobem amb molts de centres que disposen d’aquestes instal·lacions i s’empren de manera totalment esporàdica, ja sigui per manca de formació del professorat, per no compartir els mateixos principis ideològics sobre les noves tecnologies, per no estar actualizats els softwares... Per tant, abans de requerir tants de recursos i gastar tants de diners, que probablement s’estan deixant d’emprar en recursos humans, tota la comunitat educativa hauríem de fer la reflexió sobre si estem disposats a canviar les nostres maneres d’ensenyar o aquests aparells sols seran una decoració més dintre dels nostres centres.

dissabte, 8 de desembre del 2012

Factors motivadors per l'ús de les TIC

En la societat actual, les noves tecnologies ocupen un lloc fonamental en les nostres vides en  tots els àmbits d’aquesta (social, econòmic, laboral...) però encara que  que siguem conscients de la omnipresència d’aquestes en la nostra societat, no totes les escoles s’han iniciat en l’ús de les tecnologies pel procés d’ensenyament aprenentge dels infants. No obstant, som conscients de les dificultats que aquestes suposen en la implantació en un centre format per professionals tan diversos en edats, gustos, interessos i ideologies...aquest fet és innegable, però a banda d’una bona predisposició per part dels docents a continuar formant-se i aprenent, personament crec que existeixen tota una sèrie de variables que resulten fonamentals a l’hora de que la implantació d’aquestes motivi i tingui èxit, de les que voldria destacar:

-          Centre viu, actiu i dinàmic en el que la comunicació amb les famílies sigui una eina fonamental i les TIC siguin una de les claus d’aquesta, per tal que els  pares es sentin implicats i com participants actius de l’educació dels seus fills, entenen i compartint el projecte educatiu engegat pel centre i sentin que les seves opinions són escoltades, estudiades i tingudes en compte, per tot l’equip educatiu.
-          L’existència d’una xarxa de treball col·laboratiu entre mestres que es recolzen, s’escoltin, s’ajudin, s’ensenyen entre ells, comparteixin les seves alegries i les seves preocupacions, frustracions, es motivin, s’impliquin,etc...la veritat és que  ens davant un gran nombre de suposats teòrics en els que ens parlen de compartir la feina, enriquir-se...però molt habitualment i en molts centres ens trobem amb docents no oberts a la formació contínua, ni al treball col·laboratiu ni a tots aquests suposats teòrics dels quals tan parlem.  
-          Oferta per part dels centres i de la pròpia administració facilitats de conciliació de la vida familiar amb la vida laboral, ja que com sabem, la nostra professió és totalment vocacional, però si els salaris no ens permeten cobrir les necessitats o els horaris no ens permeten gaudir de la nostra família i veure els nostres fills créixer, clarament aquesta motivació i vocació s’enfonsa. Així doncs, com que els temps han canviat i també les necessitats de formació del professorat, penso que s’hauria de contemplar la possibilitat d’oferir més recursos espacials i temporals perquè els mestres poguessin cursar aquesta formació en hores remunerades al menys en part, ja que a banda de la feina en el centre els professionals de l’educació sempre s’emporten més tasques per portar a terme a la llar.
-          Una formació profunda, adequada a les necessitats i de qualitat, ja que si s’ensenya a portar a terme unitats didàctiques en el qual es dugui a terme un aprenentatge significatiu, però la manera d’impartir el curs és a través de la memorització i la còpia per part dels assistents, realment no s’aconseguiran els resultats desitjats, els formadors de docents haurien de predicar amb l’exemple i elaborar cursos significatius, sense informació supèrflua i planificar-los de manera que els mestres ho comprenguessin i es convencessin de les bondats d’aquests. Aquest fenomen s’ha de tenir en compte ja que existeix un ampli camp de mestres reacis i incrèduls davant aquests canvis.

Personalment crec que el plantejament de la introducció de les TIC a les aules s’hauria de modificar ja que l’ús d’aquestes es posen constantment en dubte, mentre que les matemàtiques o la llengua castellana no la posa en dubte ningú. De manera que tal i com els mestres han de tenir coneixements sobre aquestes matèries també hauran d’adquirir-ne sobre l’ús i aplicació de les noves tecnologies, la qüestió radica en con fer-ho de la manera més senzilla i afavoridora pels docents, per tal que es sentin motivats i disposats a treballar amb aquestes, i sobretot pel benefici i aprenentatge pels infants, els quals no hem d’oblidar, el seu benestar i la seva ensenyança de qualitat ha de ser la nostra major i última prioritat.

dimecres, 5 de desembre del 2012


En les classes pràctiques d’aquesta assignatura hem après a emprar el Power Point, ja que encara que creia que després de tres anys de Grau sabíem emprar-lo, no era conscient de la gran quantitat de eines i utilitats que aquest te. Normalment l’empraven fer per presentacions, en ocasions amb so, usant diferents animacions per passar les diapositives o a vegades amb el temps exacte programat, tal i com es realitza el format Pechacucha.

Per aquest motiu, hem dedicat unes quatre sessions aproximadament a iniciar-nos en el maneig d’aquesta eina com a recurs educatiu per emprar-lo dins l’aula amb els infants, programant activitats de manera prèvia. En aquestes sessions hem aprés a introduir desencadenadors, efectes d’aparició, realitzar una hipervinculació a qualsevol element, afegir so o efecte a qualsevol tipus de text, icon o imatge que dessitgem introduir en una diapositiva. A més a més, hem aprés a passar les diapositives sense que l’infant se’n adoni, de manera que aquest pugui seguir el fil de l’activitat sense necessitat d’estar clicant damunt la fletxa per passar a la següent diapositiva amb la finalitat de realitzar la següent acció.

Però a banda de tots els aspectes tècnics que la professora ens ha ensenyat, ha estat molt interessant les idees i orientacions que ens ha proporcionat, ja que ens ha ofert una guia bàsica molt útil perquè nosaltres entenguem i a partir d’aquí anem creant activitats en funció de la nostra imaginació i futures necessitats. A més a més, es pretén que nosaltres amb el temps i amb la realització del material multimèdia, assentem els aprenentatges realitzats a les classes i anem explorant i descobrint més efectes i aplicacions.

Personalment, aquestes classes han estat de gran utilitat per mi, ja que d’altra manera no crec que haguera descobert totes les possibilitats que ens ofereix el powerpoint, doncs probablement haguera cercat aquestes en algun recurs online. Així doncs, crec que aquestes sessions ens seran molt útils perquè els recursos que creem nosaltres seran materials didàctics adaptats a les necessitats concretes dels infants del nostre grup classe, a diferència de si emprem els creats per altres docents o desenvolupadors de software, la seva idoneïtat mai serà tan encertada com si ho planifiquem i desenvolupem nosaltres, ja que podrem personalitzar-ho en funció de si treballem per projectes, en funció de si volem treballar el total d’animals, un en concret o un grup d’animals autòctons de l’Illa, per exemple.

Un altre avantatge a destacar del format powerpoint seria que per emprar aquest recurs necessitem ordinadors, tablets o pissarres digitals, però no resulta imprescindible disposar de connexió a la xarxa, ja que aquest arxiu el podem introduir dintre de cada ordinador, encara que si per defecte disposem, el podem descarregar directament de la xarxa, encarregant als nens que ho facin per si mateixos. Un bon espai per publicar aquesta feina seria el propi bloc d’aula, ja que els nens hi podríen accedir de manera senzilla, i en la seva llar podrien compartir-ho amb les famílies, mostrant-los els seus grans progressos.

 A tall de conclusió, voldria posar de manifest la importància de les tecnologies de la informació i la comunicació en la totalitat de les nostres vides, ja que en la majoria de facetes d’aquesta emprem recursos tecnològics, gairebé de manera inconscient. Per aquest motiu resulta necessari que ensenyem als infants amb eines i metodologies actuals, deixant de banda les fitxes o llibre de text com a material fonamental i els mostrem des de ben petits a utilitzar de manera segura, crítica i conscient les TIC, formant als natius digitals, formant els futurs ciutadans i ajudant-los en el seu camí en la vida. 

dissabte, 1 de desembre del 2012

Avaluació eina multimèdia

En aquesta entrada us mostraro un analisi realitzat sobre un recurs on-line per treballar amb infants de manera motivadora i amb les TIC diferents continguts. El document és el següent: Activitat multimèdia 22025 bloc

dissabte, 3 de novembre del 2012

Com ens poden ajudar les TIC en la relació família-escola?

L’apropament de les institucions educatives a les famílies és un requisit fonamental per oferir una educació de qualitat, ja que les famílies són el primer agent socialitzador dels infants i les persones que més temps estan amb els infants, compartint les seves rutines, moments quotidians i d’oci. De manera que resulta vital la seva implicació en l’educació dels seus fills perquè aquesta sigui adequada i de qualitat. No obstant, per tal que els familiars s’apropin a les escoles, aquestes han d’estar obertes, s’han de sentir còmodes i convidats, que la institució i el personal que hi treball els respecta, els valora i els aprecia.
Així doncs, per aconseguir aquesta fita, una eina que resulta propicia és integrar les tecnologies d’informació i comunicació (TIC) en les escoles. Algunes de les bondats d’aquestes, com pot ser en el cas de l’habilitació d’un bloc d’aula, són les següents:
ü  Transparència del centre, obrir les portes de l’aula, ganes de mostrar al món i a la comunitat educativa  les activitats que es duen a terme dia a dia, la ideologia  que hi ha al darrera d’aquestes i la ideologia de l’escola a la qual pertany.
ü  Els pares poden veure de manera periòdica les tasques que realitzen els seus fills, la originalitat d’aquestes, com es mou el seu fill entre els seus companys, les competències que adquireixen i la manera en que ho fan, la qual sol diferir de les tendències més clàssiques. D’aquesta manera es pot il·lustrar i documentar tota la feina que es fa a diari amb els infants dintre de les aules, fent més conscients als pares sobre aquest.
ü  Poder observar la connexió intercentres d’aquest, de quins centres aprenen i s’enriqueixen, en quin tipus de projectes estan immersos, en quins col·laboren i en que consisteixen aquests.
ü  Oferir l’oportunitat d’observar com amb les diferents metodologies que empren els mestres a les aules,tant a la dels seus fills coma la dels altres cursos de l’escola, es realitzen grans esforços per adequar-se a la diversitat dels infants, dels seus ritmes i gustos.
ü  L’oportunitat de compartir amb els infants, en qualsevol moment del dia i qualsevol lloc on disposin de connexió Internet les activitats que han realitzat, veure-les junts, comentar-les demanar-los com s’han sentit...
ü  Fer sentir als familiars part de la institució, que aquesta te interès en mantenir-los informats i incentivar la seva participació en les activitats dels seus fills a les aules, en les activitats del centre, en festes, reunions...
ü  Fer sentir als familiars que el centre i el tutor d’aula dels seus fills està obert a qualsevol tipus de comentari, proposicions, preguntes i opinions dels familiars, essent atesos via bloc, o a través d’entrevistes col·lectives o personals.
Probablement l’únic fet que pot suposar un inconvenient per les famílies és que les imatges i vídeos dels seus fills es difonguin per Internet, fet que normalment acaben entenent i superant, doncs a l’actualitat és un fet totalment normal i sempre que es faci amb finalitats educatives els perills són mínims.

dimecres, 31 d’octubre del 2012

La incorporació de les TIC a l'àmbit educatiu. Que ens aporten?

Wordle: Untitled

Taller amb una eina de modificació de so: Audacity

Avui en la classe pràctica d'aquesta assignatura hem fet el segon taller de l'eina gratuïta de tractament so Audacitiy. Aquesta ha estat tota una descoberta per mi ja que, una vegada tens uns coneixements bàsics per emprar aquesta eina, pots realitzar un gran nombre de modificacions com:

- Tallar.
- Afegir.
- Canviar el to.
- Canviar la velocitat.
- Augmentar-ne el volum.
- Reduïr el soroll de fons.
- Revertir els sons
- Afegir eco.
- Fer que entri de manera progressiva
- Fer que descendeixi de manera progressiva.
- Treballar amb les diferents pistes per separat, de manera que puguis perfeccionar el so, de forma que el resultat final sigui de major qualitat.