dissabte, 3 de novembre del 2012

Com ens poden ajudar les TIC en la relació família-escola?

L’apropament de les institucions educatives a les famílies és un requisit fonamental per oferir una educació de qualitat, ja que les famílies són el primer agent socialitzador dels infants i les persones que més temps estan amb els infants, compartint les seves rutines, moments quotidians i d’oci. De manera que resulta vital la seva implicació en l’educació dels seus fills perquè aquesta sigui adequada i de qualitat. No obstant, per tal que els familiars s’apropin a les escoles, aquestes han d’estar obertes, s’han de sentir còmodes i convidats, que la institució i el personal que hi treball els respecta, els valora i els aprecia.
Així doncs, per aconseguir aquesta fita, una eina que resulta propicia és integrar les tecnologies d’informació i comunicació (TIC) en les escoles. Algunes de les bondats d’aquestes, com pot ser en el cas de l’habilitació d’un bloc d’aula, són les següents:
ü  Transparència del centre, obrir les portes de l’aula, ganes de mostrar al món i a la comunitat educativa  les activitats que es duen a terme dia a dia, la ideologia  que hi ha al darrera d’aquestes i la ideologia de l’escola a la qual pertany.
ü  Els pares poden veure de manera periòdica les tasques que realitzen els seus fills, la originalitat d’aquestes, com es mou el seu fill entre els seus companys, les competències que adquireixen i la manera en que ho fan, la qual sol diferir de les tendències més clàssiques. D’aquesta manera es pot il·lustrar i documentar tota la feina que es fa a diari amb els infants dintre de les aules, fent més conscients als pares sobre aquest.
ü  Poder observar la connexió intercentres d’aquest, de quins centres aprenen i s’enriqueixen, en quin tipus de projectes estan immersos, en quins col·laboren i en que consisteixen aquests.
ü  Oferir l’oportunitat d’observar com amb les diferents metodologies que empren els mestres a les aules,tant a la dels seus fills coma la dels altres cursos de l’escola, es realitzen grans esforços per adequar-se a la diversitat dels infants, dels seus ritmes i gustos.
ü  L’oportunitat de compartir amb els infants, en qualsevol moment del dia i qualsevol lloc on disposin de connexió Internet les activitats que han realitzat, veure-les junts, comentar-les demanar-los com s’han sentit...
ü  Fer sentir als familiars part de la institució, que aquesta te interès en mantenir-los informats i incentivar la seva participació en les activitats dels seus fills a les aules, en les activitats del centre, en festes, reunions...
ü  Fer sentir als familiars que el centre i el tutor d’aula dels seus fills està obert a qualsevol tipus de comentari, proposicions, preguntes i opinions dels familiars, essent atesos via bloc, o a través d’entrevistes col·lectives o personals.
Probablement l’únic fet que pot suposar un inconvenient per les famílies és que les imatges i vídeos dels seus fills es difonguin per Internet, fet que normalment acaben entenent i superant, doncs a l’actualitat és un fet totalment normal i sempre que es faci amb finalitats educatives els perills són mínims.