dissabte, 8 de desembre del 2012

Factors motivadors per l'ús de les TIC

En la societat actual, les noves tecnologies ocupen un lloc fonamental en les nostres vides en  tots els àmbits d’aquesta (social, econòmic, laboral...) però encara que  que siguem conscients de la omnipresència d’aquestes en la nostra societat, no totes les escoles s’han iniciat en l’ús de les tecnologies pel procés d’ensenyament aprenentge dels infants. No obstant, som conscients de les dificultats que aquestes suposen en la implantació en un centre format per professionals tan diversos en edats, gustos, interessos i ideologies...aquest fet és innegable, però a banda d’una bona predisposició per part dels docents a continuar formant-se i aprenent, personament crec que existeixen tota una sèrie de variables que resulten fonamentals a l’hora de que la implantació d’aquestes motivi i tingui èxit, de les que voldria destacar:

-          Centre viu, actiu i dinàmic en el que la comunicació amb les famílies sigui una eina fonamental i les TIC siguin una de les claus d’aquesta, per tal que els  pares es sentin implicats i com participants actius de l’educació dels seus fills, entenen i compartint el projecte educatiu engegat pel centre i sentin que les seves opinions són escoltades, estudiades i tingudes en compte, per tot l’equip educatiu.
-          L’existència d’una xarxa de treball col·laboratiu entre mestres que es recolzen, s’escoltin, s’ajudin, s’ensenyen entre ells, comparteixin les seves alegries i les seves preocupacions, frustracions, es motivin, s’impliquin,etc...la veritat és que  ens davant un gran nombre de suposats teòrics en els que ens parlen de compartir la feina, enriquir-se...però molt habitualment i en molts centres ens trobem amb docents no oberts a la formació contínua, ni al treball col·laboratiu ni a tots aquests suposats teòrics dels quals tan parlem.  
-          Oferta per part dels centres i de la pròpia administració facilitats de conciliació de la vida familiar amb la vida laboral, ja que com sabem, la nostra professió és totalment vocacional, però si els salaris no ens permeten cobrir les necessitats o els horaris no ens permeten gaudir de la nostra família i veure els nostres fills créixer, clarament aquesta motivació i vocació s’enfonsa. Així doncs, com que els temps han canviat i també les necessitats de formació del professorat, penso que s’hauria de contemplar la possibilitat d’oferir més recursos espacials i temporals perquè els mestres poguessin cursar aquesta formació en hores remunerades al menys en part, ja que a banda de la feina en el centre els professionals de l’educació sempre s’emporten més tasques per portar a terme a la llar.
-          Una formació profunda, adequada a les necessitats i de qualitat, ja que si s’ensenya a portar a terme unitats didàctiques en el qual es dugui a terme un aprenentatge significatiu, però la manera d’impartir el curs és a través de la memorització i la còpia per part dels assistents, realment no s’aconseguiran els resultats desitjats, els formadors de docents haurien de predicar amb l’exemple i elaborar cursos significatius, sense informació supèrflua i planificar-los de manera que els mestres ho comprenguessin i es convencessin de les bondats d’aquests. Aquest fenomen s’ha de tenir en compte ja que existeix un ampli camp de mestres reacis i incrèduls davant aquests canvis.

Personalment crec que el plantejament de la introducció de les TIC a les aules s’hauria de modificar ja que l’ús d’aquestes es posen constantment en dubte, mentre que les matemàtiques o la llengua castellana no la posa en dubte ningú. De manera que tal i com els mestres han de tenir coneixements sobre aquestes matèries també hauran d’adquirir-ne sobre l’ús i aplicació de les noves tecnologies, la qüestió radica en con fer-ho de la manera més senzilla i afavoridora pels docents, per tal que es sentin motivats i disposats a treballar amb aquestes, i sobretot pel benefici i aprenentatge pels infants, els quals no hem d’oblidar, el seu benestar i la seva ensenyança de qualitat ha de ser la nostra major i última prioritat.

dimecres, 5 de desembre del 2012


En les classes pràctiques d’aquesta assignatura hem après a emprar el Power Point, ja que encara que creia que després de tres anys de Grau sabíem emprar-lo, no era conscient de la gran quantitat de eines i utilitats que aquest te. Normalment l’empraven fer per presentacions, en ocasions amb so, usant diferents animacions per passar les diapositives o a vegades amb el temps exacte programat, tal i com es realitza el format Pechacucha.

Per aquest motiu, hem dedicat unes quatre sessions aproximadament a iniciar-nos en el maneig d’aquesta eina com a recurs educatiu per emprar-lo dins l’aula amb els infants, programant activitats de manera prèvia. En aquestes sessions hem aprés a introduir desencadenadors, efectes d’aparició, realitzar una hipervinculació a qualsevol element, afegir so o efecte a qualsevol tipus de text, icon o imatge que dessitgem introduir en una diapositiva. A més a més, hem aprés a passar les diapositives sense que l’infant se’n adoni, de manera que aquest pugui seguir el fil de l’activitat sense necessitat d’estar clicant damunt la fletxa per passar a la següent diapositiva amb la finalitat de realitzar la següent acció.

Però a banda de tots els aspectes tècnics que la professora ens ha ensenyat, ha estat molt interessant les idees i orientacions que ens ha proporcionat, ja que ens ha ofert una guia bàsica molt útil perquè nosaltres entenguem i a partir d’aquí anem creant activitats en funció de la nostra imaginació i futures necessitats. A més a més, es pretén que nosaltres amb el temps i amb la realització del material multimèdia, assentem els aprenentatges realitzats a les classes i anem explorant i descobrint més efectes i aplicacions.

Personalment, aquestes classes han estat de gran utilitat per mi, ja que d’altra manera no crec que haguera descobert totes les possibilitats que ens ofereix el powerpoint, doncs probablement haguera cercat aquestes en algun recurs online. Així doncs, crec que aquestes sessions ens seran molt útils perquè els recursos que creem nosaltres seran materials didàctics adaptats a les necessitats concretes dels infants del nostre grup classe, a diferència de si emprem els creats per altres docents o desenvolupadors de software, la seva idoneïtat mai serà tan encertada com si ho planifiquem i desenvolupem nosaltres, ja que podrem personalitzar-ho en funció de si treballem per projectes, en funció de si volem treballar el total d’animals, un en concret o un grup d’animals autòctons de l’Illa, per exemple.

Un altre avantatge a destacar del format powerpoint seria que per emprar aquest recurs necessitem ordinadors, tablets o pissarres digitals, però no resulta imprescindible disposar de connexió a la xarxa, ja que aquest arxiu el podem introduir dintre de cada ordinador, encara que si per defecte disposem, el podem descarregar directament de la xarxa, encarregant als nens que ho facin per si mateixos. Un bon espai per publicar aquesta feina seria el propi bloc d’aula, ja que els nens hi podríen accedir de manera senzilla, i en la seva llar podrien compartir-ho amb les famílies, mostrant-los els seus grans progressos.

 A tall de conclusió, voldria posar de manifest la importància de les tecnologies de la informació i la comunicació en la totalitat de les nostres vides, ja que en la majoria de facetes d’aquesta emprem recursos tecnològics, gairebé de manera inconscient. Per aquest motiu resulta necessari que ensenyem als infants amb eines i metodologies actuals, deixant de banda les fitxes o llibre de text com a material fonamental i els mostrem des de ben petits a utilitzar de manera segura, crítica i conscient les TIC, formant als natius digitals, formant els futurs ciutadans i ajudant-los en el seu camí en la vida. 

dissabte, 1 de desembre del 2012

Avaluació eina multimèdia

En aquesta entrada us mostraro un analisi realitzat sobre un recurs on-line per treballar amb infants de manera motivadora i amb les TIC diferents continguts. El document és el següent: Activitat multimèdia 22025 bloc