dimecres, 31 d’octubre del 2012

La incorporació de les TIC a l'àmbit educatiu. Que ens aporten?

Wordle: Untitled

Taller amb una eina de modificació de so: Audacity

Avui en la classe pràctica d'aquesta assignatura hem fet el segon taller de l'eina gratuïta de tractament so Audacitiy. Aquesta ha estat tota una descoberta per mi ja que, una vegada tens uns coneixements bàsics per emprar aquesta eina, pots realitzar un gran nombre de modificacions com:

- Tallar.
- Afegir.
- Canviar el to.
- Canviar la velocitat.
- Augmentar-ne el volum.
- Reduïr el soroll de fons.
- Revertir els sons
- Afegir eco.
- Fer que entri de manera progressiva
- Fer que descendeixi de manera progressiva.
- Treballar amb les diferents pistes per separat, de manera que puguis perfeccionar el so, de forma que el resultat final sigui de major qualitat.

 

dissabte, 27 d’octubre del 2012

Internet en l'aula: a la caça del tresor

La caça del tresor és una activitat didàctica senzilla per integrar les noves tecnologies a les aules, aquesta consisteix en formular tota una sèrie d’interrogants als infants i proporcionar-los na llista de URL en les que puguin trobar les respostes. En funció dels objectius i la maduresa dels discents, les preguntes es formularan de manera més senzilla i gairebé literal o requerirà un major esforç.
Amb aquest tipus d’activitat, a banda d’aprendre els continguts que el docent desitja, es treballen molts altres aspectes, tal i com les destreses en la xarxa, amb l’equip informàtic i una de les competències més destacades d’aquest segle: la capacitat de selecció i filtració d’informació, d’escollir les dades que necessiten, i rebutjar les que no són necessàries o rellevants. Una altre de les bondats d’aquest mètode és la facilitat amb la qual ens permet que els infants treballin en grup, cercant coneixements, qüestionant-se i dialogant sobre els resultats, encara que s’ha de tenir cura per tal que no quedin alumnes exclosos de l’ús d’aquestes o menyspreats per la seva inexperiència en el maneig d’aquests i que els altres monopolitzin el seu ús o simplement a causa de la vergonya que els pot produir el menor grau de familiarització amb aquestes tecnologies. A més a més, una altre de les majors avantatges que li veig a aquesta activitat és la possibilitat oferta a l’alumne de portar a terme un paper actiu en el seu procés d’aprenentatge, ja que ha de cercar, seleccionar, elaborar...
Per altra banda, m’agradaria destacar l’ús de  les noves tecnologies és un incentiu motivador pels infants, tal i com hem pogut comprovar als centres, doncs podem portar a terme una dinàmica molt més àgil i entretinguda a través d’ una eina ben distinta a l’habitual. No obstant, perquè els infants aprofiten de veres aquesta activitat, s’hauria de complementar amb la recerca d’una informació que desperti la curiositat dels nens, presentant-ho de la manera més atractiva que sigui possible, ja que si aquest no aconsegueix despertar les ganes de descobrir, caiem en el perill de que les respostes siguin excessivament superficials, degut al poc interès dels infants en aprofundir sobre la temàtica presentada.
Una vegada llegit aquest article, he recordat que en l’etapa de batxillerat, en alguna ocasió vaig participar en una cacera del tresor. Una de les vegades fou en grup i l’altre fou de manera individual. En el meu cas la temàtica proposada eren els ecosistemes i el tipus de flora que habitava en aquestes, les que estaven protegides i les que no, de manera que la temàtica no despertava excessivament el meu interès, ja que era una de les temàtiques que havíem estudiat repetidament durant els anys d’E.S.O per aquest motiu crec, que perquè aquesta activitat tingui major èxit, una bona temàtica seria la de “els colors de l’univers” o sinó més, s’hauria d’haver plantejat de distinta manera. No obstant, reconec que la intenció i l’interès de la mestra per canviar la dinàmica habitual de les seves classes era molt bona.
Finalment, pel que fa al temps, personalment crec i sobretot amb infants, que hem de tenir gran cura amb aquest, de manera que hem de calcular-lo adequadament per tal que els infants pugui realitzar les tasques amb temps suficient per concentrar-se en l’activitat i no angoixar-se, però adequat perquè tots els infants puguin fer feina sense avorrir-se. A més, hem de tenir cura de que no es produeixi una visió del temps com factor de competició, ja que aquest fet anirà totalment en contra del respecte als diferents ritmes dels infants, de manera que els que tinguin un temps més lent poden arribar a veure afectat el seu autoconcepte i autoestima.

diumenge, 21 d’octubre del 2012

Reflexió quarta setmana; les TIC en el nostre sistema educatiu

Actualment ens trobem totalment immersos en plena tercera revolució tecnològics, en plena "societat de la informació" o també anomenada "societat de les pantalles", ja que actualment mirem o mirem veiem pantalles i objectes tecnològics. No obstant, reflexa el nostre sistema educatiu aquestà revolució tecnològica? Són suficients els articles refernts a l'ús de les tecnologies en les legislatures? Es porta a terme en les aules el que les lleis promulguen?

Personalment, crec que les lleis contemplen adequadament l'ús de les noves tecnologies dinre de les aules, sobre tot, tenint en compte que encara ens trobem en el procés d'immersió d'aquestes en les institucions educatives, el qual compta amb personal entusiasta, fomat i amb ganes d'aprendre i d'altre que no maneja i s'ha de formar. Així doncs, les lleis contemplen la necessitat de garantir a tots els infants l'accés a aquestes (amb finalitat compensatòria de desigualtats) i les primeres experiències amb aquestes, les quals han d'emprar-se de manera programada i transversal.

Com podem veure, en aquest cas la problemàtica no recau en la legislació, sinó que esta causada per la dubtosa i ineficaç aplicació que es du a terme en la majoria de centres escolars, ja que els objectius proposats no s'acompleixen. Esta clar que no resulta una tasca senzilla implantar l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació, però per poder progressar, s'haurien de detectar les causes i tractar de combatre-les. En funció de la meva experiència personal, he pogut observar que alguns dels principals motius pels quals no es porta a terme el reflexat a la LOGSE són:

- La falta de partides econòmiques.
- La manca de temps i la necessitat de treballar a la llar.
- El poc control per part de l'administració.
- La manca de formació.
- Els prejudicis d'alguns docents cap a les tecnologiesdimecres, 10 d’octubre del 2012

Reflexió tercera setmana; taller gimp

En aquesta entrada us mostraré els resutats de les anteriors sessions pràctiques a les classes de l'assignatura 22025, a la qual pertany aquest bloc. Les imatges 1 i 3 són fruit de l'ús i descobriment de l'eina de tractament i edició d'imatges, el programa Gimp. Aquest és un recurs que la web posa a la nostra disposició de manera gratuïta per poder elaborar i adornar imatges de manera més complexa, però per emprar aquest resulten necessaris un coneixement, encara que sigui a nivell bàsic d'informàtica i les nocions bàsiques, doncs algunes funcions com retallar i afegir elements externs entre d'altres, requereixien un poc de pràctica i explicació.

Així doncs, una vegada realitzat aquest taller penso que aquesta eina, la qual encara no coneixia resulta molt interessant i ens oferta un gran nombre d'oportunitats, ja que en els durs temps que corren, en el que les retallades i dificultats econòmiques es troben a la ordre del dia, hem de treure, més que mai, profit als recursos ja adquirits i cercar nous usos i noves sortides a aquests, aprofundint en els coneixements que ja tenim i ampliant nous horitzons en el nostre aprenentatges, però retornant a la filosofia del reciclatge i reinvenció amb les dotacions de les que disposem als centre i a les nostres llars.

D'aquesta manera, hem de veure les noves tecnologies com companyes de professió, no com enemigues, ja que aquestes complementen, enriqueixen i ens donen més opcions, i varietat, no tancar-nos a elles amb la típica demonització d'aquestes. Per això és molt important que es vagi formant al professorat de manera positiva, tant a les futures generacions de mestres, com als que ja estan assentats en les institucions educatives, sempre tractant de ser comprensiu amb els seus coneixements prèvis, facilitat d'aprenentatge. el més important no és que tots aprenguin a fer molt i a fer-ho tot, sinó que cadascu creixi en la mesura del seus ritmes i el més important, vencent les barreres i que les persones tenen cap aquestes eines, que per impartir una educació de qualitat resulten totalment necessàries conèixer i ensenyar des d'una visió positiva i sense prejudicis pejoratius.
Així doncs, amb aquest programa trobem un aliat profitós en la nostra pràctica docent, ja que el tractament d'imatges en l'actualitat i sobretot a les escoles més immerses en els processos de renovació, la documentació resulta un element bàsic i quotidià en les escoles, essent el tractament d'imatges una de les habilitats recomanades per ser apreses. Emprant aquesta eina podem partir d'una una imatge senzilla, i transformar-la en el que nosaltres vulguem, posant com únic límit de la nostra imaginació, ja que sinó tenim una base de coneixements tècnics i competències tecnològiques, no podem portar-les a terme. Hem de centrar-nos més en el "saber fer",

Algunes de les accions que vam poder aprendre i realitzar fòren les següents:

- Aferrar elements d'altres imatges.
- Retallar.
- Escalar imatges.
- Afegir capes.
- Rotar imatges.
- etc

I els resultats han estat els següents:

Imatge 1


Imatge 2: imatge de la qual es parteix
Imatge 3

Reflexió segona setmana; article

Personalment crec que aquesta lectura ens dóna una gran quantitat d’informació sobre les noves tecnologies i el paper que juguen a l’actualitat, de la mateixa manera que cada revolució ha influït de manera decisiva en els diferents moments de la societat. No obstant, un fet que m’ha cridat l’atenció és que la tecnologia no és l’element determinant en la configuració de la societat, però si que fa possible aquest tipus en concret, ja que les tecnologies han anat evolucionant de manera simultània i simbiòtica.
No obstant, per molt que aquestes noves tecnologies hagin suposat un gran nombre de millores, encara que aquestes no es distribueixen de manera igualitària, per aquest motiu trobo molt interessant que ens preguntem quina és la influències que han de tenir les noves tecnologies en la societat de la informació. Així doncs, inspirant-nos en les perspectives en d’Etxebarria, penso que hem de superar els comercials que ens intenten transmetre a través d’aquestes i emprar les tecnologies al servei de la humanitat, per fer-nos ciutadans crítics i amb garanties d’èxit i felicitat, en compte de consumidors amb una necessitat i desig de posseir més i mes bens, possessions i objectes materials.
No obstant, actualment ens trobem en una societat en que els interessos de les grans corporacions imperen la nostra realitat. De manera que si volem canviar i millorar la nostra realitat social, hem de tenir ben present les característiques de la societat en la que ens trobem i a través de fer conscients a aquestes noves societats, multialfabetitzant-los i educar-los en valors i fent-los crítics i capaços de prendre les seves pròpies decisions.
 Així doncs, si la possibilitat de canviar la nostra societat cap a un futur millor recau en gran mesura en les nostres mans, la dels educadors i de la comunitat educativa en general, hem de ser ben conscients d’aquests fenòmens socials i educar de manera conseqüent, adaptant-nos a les necessitats d’una societat de la informació, no d’una societat industrial.