diumenge, 21 d’octubre del 2012

Reflexió quarta setmana; les TIC en el nostre sistema educatiu

Actualment ens trobem totalment immersos en plena tercera revolució tecnològics, en plena "societat de la informació" o també anomenada "societat de les pantalles", ja que actualment mirem o mirem veiem pantalles i objectes tecnològics. No obstant, reflexa el nostre sistema educatiu aquestà revolució tecnològica? Són suficients els articles refernts a l'ús de les tecnologies en les legislatures? Es porta a terme en les aules el que les lleis promulguen?

Personalment, crec que les lleis contemplen adequadament l'ús de les noves tecnologies dinre de les aules, sobre tot, tenint en compte que encara ens trobem en el procés d'immersió d'aquestes en les institucions educatives, el qual compta amb personal entusiasta, fomat i amb ganes d'aprendre i d'altre que no maneja i s'ha de formar. Així doncs, les lleis contemplen la necessitat de garantir a tots els infants l'accés a aquestes (amb finalitat compensatòria de desigualtats) i les primeres experiències amb aquestes, les quals han d'emprar-se de manera programada i transversal.

Com podem veure, en aquest cas la problemàtica no recau en la legislació, sinó que esta causada per la dubtosa i ineficaç aplicació que es du a terme en la majoria de centres escolars, ja que els objectius proposats no s'acompleixen. Esta clar que no resulta una tasca senzilla implantar l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació, però per poder progressar, s'haurien de detectar les causes i tractar de combatre-les. En funció de la meva experiència personal, he pogut observar que alguns dels principals motius pels quals no es porta a terme el reflexat a la LOGSE són:

- La falta de partides econòmiques.
- La manca de temps i la necessitat de treballar a la llar.
- El poc control per part de l'administració.
- La manca de formació.
- Els prejudicis d'alguns docents cap a les tecnologiesCap comentari:

Publica un comentari a l'entrada